סגירה
תערוכה ''הנה מה טוב'' מרכז לאמנות באשכול פיס