סגירה
סדנא בנושא יצירתיות, תהליכי יצירה ותהליכי שינוי